Antologi

Ekspert i undervisning

Forfatter(e): Per Jensen, Andreas Rasch-Christensen og Hans Jørgen Staugaard (Red.)

En antologi om et forskningsbaseret udviklingsarbejde af forholdet mellem uddannelse og profession

Der skal rettes op på de mangler, som lærerstuderende i mange år har følt, at der er mellem uddannelse og profession. Med projekt Ekspert i undervisning har de fire læreruddannelser i Hjørring og Aalborg, UCN, Silkeborg og Skive, VIAUC sammen med forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sat sig for at dele viden for at komme med mulige bud herpå. Projektet fokuserer på praktikken i uddannelsens første to år og følger årgang 2008, som er de første studerende der uddannes efter den nye læreruddannelseslov, hvor faget praktik blev gjort til et centralt omdrejningspunkt for uddannelsens indhold og kvalitet.

Bogens udviklingsfelt ligger i den såkaldte ”treklang”, der er krydsfeltet mellem linjefag, pædagogiske fag og praktik. Den antagelse der ligger til grund for projektet er, at det er i mødet mellem teori og praksis, at den studerende arbejder og udvikler sin faglighed og lærerprofession. Et nøglebegreb er etablering af ”kommunikative fora” med bl.a. trepartsamtalen, 0,2-samarbejdet, didaktikseminarer, hvor studerende, praktiklærere og lærere fra professionshøjskolerne har fokus på den virkelighed der udfolder sig i undervisningen. Projektet indsamler materiale i alle praktikkens faser fra forberedelsen over afviklingen til evalueringen.

Bogen henvender sig direkte til lærerstuderende, praktiklærere og lærere på professionshøjskolerne og til alle med uddannelsespolitisk interesse i udvikling af læreruddannelsen

Pris: kr 188,00

BOGEN KØBES HER