Litteratur

Konkrete udviklings- og forskningsprojekter, der retter sig direkte mod teori-praksis-problematikker:

Lauersen, P. F. (2005).
Praktik og rummelighed.
Evaluering af projektet "Rummelighed - et spørgsmål om faglighed", Skive Seminarium, 2003-2005.
København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Laursen, P. F. (2006).
Teori og praksis i læreruddannelsen - en interviewundersøgelse. København:
Forlaget CVU København & Nordsjælland

Laursen, P. F. (2007).
Teori og praksis i læreruddannelsen 2. København :
Forlaget CVU København & Nordsjælland

Nielsen, B. (2007).
Fag i samspil med praktik i professionsuddannelser 1. København:
Forlaget CVU København & Nordsjælland

Rasmussen, J. (2007). Trepartsamtalen.
Et forsøgs- og udviklingsarbejde. Viborg:
Forlaget PUC.

[
Trepartsamtalen_jr.doc ]

Baggrundslitteratur
:
Jens Rasmussen, Søren Kruse og Claus Holm:
Viden om uddannelse : uddannelsesforskning, pædagogik og pædagogisk praksis".
Hans Reitzel 2007

Tidsskrifter:
Unge Pædagoger nr. 2, Praktik i læreruddannelsen 2, 2007

Unge Pædagoger nr. 3, At lære at være lærer, 2008 (oversigt over nordisk læreruddannelsesforskning og udviklingsarbejder)

Forskningsoversigter:
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole - Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet, Oslo 2008

Undersøgelser:
Jensen,Torben P.,Kamstrup, Anne K. og Haselman, Søren :
Professionsbacheloruddannelserne - De studerendes vurdering af studiemiljø,
studieformer og motivation for at gennemføre.
AKF København, 2008
[ Frafald ]

Frøseth, Mari W.og Caspersen, J.:
Tilbageblikk på utdanningen.
Høgskolen i Oslo , Senter for Profesjonsstudier 2008
[ Tilbakeblik ]

Analyse af den faldende søgning til professionsbacheloruddannelserne.
Undervisningsministeriet 2008
[ Epinion_rapport ]

Udenlandsk litteratur:
Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining "Highly Qualified Teachers": What Does "Scientifically-Based Research" Actually Tell Us? Educational Researcher, 31(9).


 

 
Seneste nyhed
NYHEDER
Projektet er nu i sit tredie år. Efter aftale med UVM og som en del af projekt Ekspert i Undervisning gennemføres i studieåret 2010-2011 en evaluering.

Læs mere


Antologi om "Ekspert i undervisning"

Antologi